Reporting informácií

Buďte v obraze vďaka reportingu informácií

Potrebujete získať cenné informácie z webu, ale sú v cudzom jazyku? Pripravíme analýzu webového obsahu na vašu tému a vytvoríme rozsiahly report. Spracujeme informácie zo zahraničných stránok a preložíme ich.

Ako prebieha reporting informácií z webu? Vy si vyberiete tému, ktorú chcete sledovať. My začneme zhromažďovať informácie z online prostredia a jednorazovo alebo pravidelne vám pošleme report. Denne, týždenne či mesačne – vždy načas a s vysokou obsahovou hodnotou.

Reporting informácií je služba na mieru. Prispôsobíme sa vašim požiadavkám, nech sú akokoľvek špecifické. Podľa vášho zadania vyberieme oblasť sledovania informácií, konkrétne zahraničné zdroje aj časové obdobie.

Výsledky obsahovej analýzy vám dodáme v ucelenom dokumente. Texty môžeme preložiť nielen do slovenčiny, ale aj do iného jazyka.

Čo všetko vieme reportovať? Tu je niekoľko možných zadaní:

  • marketingový prieskum vybranej oblasti na zahraničnom trhu,
  • vývoj cenových indexov v danom sektore,
  • monitoring zadanej témy vo vybranom médiu a spravodajskom portáli,
  • získavanie obchodných kontaktov vo zvolenom segmente.