Business angličtina

výučba pre obchodníkov

Medzinárodný obchod si vyžaduje pravidelnú komunikáciu so zahraničnými partnermi. Preto je veľmi dôležité, aby vaši zamestnanci ovládali business angličtinu na požadovanej úrovni. Pre partnerov budete dôveryhodnejší a ľahšie pochopíte ich požiadavky.

Zameriame sa na odbornú angličtinu, ktorú vaši zamestnanci využijú pri práci. Máte vo firme oddelenia alebo jednotlivcov, ktorí pri výkone povolania komunikujú po anglicky? Vytvoríme im výučbový plán na mieru. Pracovníkov rozdelíme do skupín podľa profesijnej oblasti v ktorej aktuálne pôsobia, alebo oblasti, v ktorej sa chcú stať expertmi.

 

Čo je cieľom tohto kurzu obchodnej angličtiny? Vaši zamestnanci sa zdokonalia v konkrétnej profesijnej oblasti. Svoje znalosti ihneď aplikujú v praxi, čo im pomôže pri každodennom výkone povolania:

 • naučia sa efektívnejšie komunikovať so zákazníkmi a inými oddeleniami,
 • pripravia sa na bežné obchodné situácie,
 • zlepšia sa v písomnom aj slovnom prejave,
 • využijú nové slovíčka.

 

Pri tvorbe výučbového plánu spolupracujeme s vaším HR oddelením. Pripravíme koncept firemného vzdelávania.

Komu je určený kurz Business angličtina?

Business angličtina sa hodí pre vašu firmu vtedy, keď:

 • máte pracovníkov alebo oddelenia, ktoré komunikujú v angličtine pri výkone povolania,
 • záleží vám, aby sa zdokonalili v odbornej angličtine – zlepšia sa v praktickom využití obchodnej angličtiny, komunikácii s partnermi či slovnej zásobe v danom odbore,
 • potrebujete dostať zamestnancov na vyššiu jazykovú úroveň,
 • chcete rozvíjať ich profesionálne vystupovanie.

Pri delení pracovníkov do skupín berieme do úvahy možnosti vašich zamestnancov. Prispôsobíme sa ich časovej flexibilite a dostupnosti, aby sme im nenarušili osvedčený pracovný harmonogram.

6 výhod kurzu Business angličtina

 • efektívne vyučovanie v menších skupinách alebo individuálne
 • zamestnanci si prehĺbia vedomosti z angličtiny vo svojej profesijnej oblasti
 • obohatia svoje vzdelanie v aktuálnom alebo novom odbore
 • získate kvalifikovanejších a lojálnejších pracovníkov
 • obsah kurzu vám prispôsobíme na mieru
 • na výučbu používame renomované zdroje

Ako dlho trvá skupinový kurz Business angličtina? Najlepšie možné riešenie vám navrhneme po úvodnej konzultácii. Prispôsobíme sa tomu, či vám vyhovuje viac intenzívne, alebo dlhodobé jazykové vzdelávanie.

Po absolvovaní kurzu získate

Flagwork certifikát

Máte otázky?

Možno sme ich už zodpovedali

Často kladené otázky