1-dňový kurz angličtiny

kombinácia jazyka a odbornej témy

Jednodňové kurzy angličtiny v Bratislave sú odborné semináre, ktoré kombinujú všeobecné a odborné témy. Ich osnova vychádza z požiadaviek vášho HR oddelenia na čas, flexibilitu a potrebné vzdelanie zamestnancov. Vytvorili sme samostatné výučbové plány na tieto témy jednodňových workshopov:

Cestovateľská angličtina

 • pripravíte sa na konverzáciu v bežných situáciách: preprava,
  reštaurácia, hotel, výstava, lekáreň, výlet, krízová situácia,
 • vypočujete si prízvuky z každého kontinentu,
 • pripravíte si itinerár cesty v angličtine,
 • prejdete si užitočné webstránky v angličtine o cestovaní,
 • počas prednášky si pripravíte a odprezentujete krátku prezentáciu v
  angličtine o svojich cestovateľských zážitkoch.

Vyjednávanie v angličtine

 • naučíte sa analyzovať konflikty v osobnom aj pracovnom živote,
 • prejdete si spôsoby, ako riešiť konflikty v rozličných štádiách,
 • zanalyzujete si ukážkové prípadové štúdie,
 • dvakrát sa posadíte do úlohy vyjednávača vo forme hranej roly,
 • záverečná diskusia – Q&A,
 • získate stručný know-how materiál.

Finančná a banková angličtina

 • porozumiete slovnej zásobe, ktorá sa bežne používa v kontexte
  medzinárodného bankovníctva,
 • tematické okruhy: audit, účtovníctvo, financie, riadenie rizika,
  investície, medzinárodný obchod, ukazovatele výkonu spoločnosti,
 • správna prezentácia finančných trendov,
 • analýza správ zo sveta financií,
 • hodnotenie prípadovej štúdie – Annual Company Report.

Frázy a slovíčka 8000

 • naučíte sa najpoužívanejšie frázy a zvraty v anglickom jazyku,
 • konverzácia formou mini situácií,
 • najčastejšie sa opakujúce chyby v angličtine,
 • prípadové štúdie na zopakovanie a aktivovanie slovnej zásoby,
 • vybrané nadstavbové časti gramatiky.

Startup angličtina

 • základná a pokročilá terminológia pre obchodníkov a marketérov,
 • analýza a hodnotenie prípadových štúdií podnikateľských zámerov +
  diskusia,
 • pripravíte si podnikateľský zámer v angličtine a jeho pitch,
 • diskusia a hodnotenie začínajúcich startupov,
 • naučíte sa, ako úspešne nadväzovať kontakty v angličtine.

Marketingová angličtina

 • naučíte sa slovnú zásobu v oblasti značky, online predaja, reklamy,
  sociálnych sietí a trhových expanzií,
 • analýza denných správ, online článkov a podnikateľského prostredia,
 • hranie rolí na základe obchodného jednania – jeden na jedného/celý
  kolektív,
 • práca s marketingovými prípadovými štúdiami, ktoré sú základom
  diskusie (storytelling in marketing).

Prezentácie a mítingy v angličtine

 • efektívne frázy, ktoré využijete pri prezentácii a mítingoch v
  angličtine,
 • odprezentujete vlastnú prezentáciu pred svojimi kolegami,
 • precvičíte si prezentáciu číselných údajov,
 • naučíte sa, ako začať, viesť a zhrnúť míting,
 • zorganizujete si vlastný vnútro-firemný míting v angličtine.

 

Môžete si však vybrať aj vlastnú oblasť. Vtedy pripravíme výučbový plán na mieru podľa vášho zadania a cieľov, ktoré chcete dosiahnuť.

 

Táto intenzívna výučba je vhodná pre skupiny zamestnancov. Jednu skupinu tvorí najviac 15 študentov. Prednášky kombinujú viaceré výučbové bloky do jedného celku:

 • terminológia a frázy,
 • interaktívne hranie rolí,
 • odborná časť jazyka,
 • prípadové štúdie,
 • konverzácia,
 • preklady,
 • vaše know-how v angličtine,
 • počúvanie,
 • záverečná diskusia.

Komu je určený jednodňový kurz angličtiny?

Jednodňový workshop je vhodný pre odborníkov, ktorí používajú angličtinu pri svojej práci:

 • rozširujú si kvalifikáciu,
 • rozvíjajú svoju angličtinu na profesionálnej úrovni,
 • celoživotne sa vzdelávajú,
 • vyskúšajú si rôzne výučbové bloky za jeden deň,
 • pracovná náplň im neumožňuje pravidelne navštevovať jazykové kurzy.

Jednodňové workshopy sú najefektívnejšie, keď ich kombinujete s pravidelnou individuálnou alebo skupinovou výučbou.

7 výhod jednodňového kurzu angličtiny

 • viac nových znalostí za kratší čas oproti pravidelnej výučbe
 • kombinácia angličtiny a odbornej témy
 • získate kvalifikovanejších odborníkov
 • vaši zamestnanci si zlepšia angličtinu vo svojej alebo novej profesijnej oblasti
 • nové poznatky ihneď využijú v praxi
 • môžete si vybrať vlastnú odbornú tému
 • oddýchnu si od pracovného stereotypu

Prečo využiť bezplatnú úvodnú konzultáciu?

 • Oboznámime sa s vašimi požiadavkami na jazykové vzdelávanie zamestnancov.
 • Vyhotovíme výučbový plán a pošleme vám ho na schválenie.
 • Vypočujeme si vašu spätnú väzbu, zapracujeme pripomienky a doladíme detaily.
 • Spustíme výučbu.
 • Pravidelne vám pošleme reporty s dochádzkou a progresom vašich zamestnancov.

 Výučba prebieha v priestoroch vašej firmy v Bratislave a okolí. Iné miesta dohodou.Každý študent získa náš Flagwork certifikát, ktorý potvrdzuje úspešné absolvovanie kurzu angličtiny.  

Po absolvovaní kurzu získate

Flagwork certifikát

Máte otázky?

Možno sme ich už zodpovedali

Často kladené otázky