Často kladené otázky

Kurzy angličtiny

Akou metódou vyučujete angličtinu?

Vyučujeme štruktúrovane. Systematicky kombinujeme nové slovíčka, konverzáciu na rôzne témy, počúvanie nahrávok a písomné zručnosti. Používame renomované zdroje, ktoré vhodne dopĺňame vlastnými učebnými materiálmi. Zameriavame sa na komunikáciu v angličtine, gramatike venujeme minimum pozornosti.

Čo znamená, že výučba je prispôsobená na mieru?

Výučbový plán kurzu pripravíme podľa cieľov, ktoré chcete dosiahnuť: v akých oblastiach a ako rýchlo sa potrebujete zlepšiť. Obsah a trvanie kurzu prispôsobíme vašej úrovni angličtiny.

Kde kurzy prebiehajú?

Výučba väčšinou prebieha vo vašich priestoroch. Alebo sa dohodneme na neutrálnom mieste (kaviareň, park, fitness centrum a podobne). Ďalšou možnosťou je online výučba cez Skype.

Aké sú hlavné výhody individuálneho a intenzívneho kurzu?

Pri individuálnom kurze napredujete stabilne a vlastným tempom. Intenzívny kurz je dynamickejší. Angličtine sa venujete každý deň, čo vám zaručí rýchly progres v krátkom čase. Obidva kurzy prebiehajú formou jeden na jedného.

V čom spočíva výhoda prípravy na pohovor? Ako píšete dokumenty v angličtine?

Počas individuálnej prípravy na pohovor si spolu prejdeme typické otázky pre vašu pracovnú pozíciu. Vysvetlíme vám podstatu otázok a dôvody, prečo sa ich personalisti pýtajú. Preberieme vhodné stratégie odpovedí. Naučíte sa, ako správne reagovať a prekonať stres. Vyskúšate si aj simulovaný pohovor.

Tvorbu životopisu a motivačného listu začíname analýzou pracovnej pozície. Vytvoríme zoznam kľúčových slov a zapracujeme ich do daného formátu podľa vašich požiadaviek. Hotové dokumenty skontroluje rodený hovorca.

Ako prebiehajú online kurzy?

Online výučba prebieha cez Skype formou jeden na jedného. Vyberiete si populárne balíčky, ktoré vám najviac vyhovujú – počet 60-minútových hodín (5, 10, 20 alebo 30) a oblasť, v ktorej sa chcete zlepšiť:

  • komunikačná angličtina na témy, ktoré si zvolíte,
  • príprava na písomné testy,
  • doučovanie angličtiny,
  • naberanie novej slovnej zásoby,
  • základy obchodnej angličtiny.

 

Angličtina pre firmy

Ako prebieha vstupná konzultácia a na čo slúži?

Vstupná konzultácia slúži na to, aby sme sa oboznámili s vašimi cieľmi, požiadavkami a smerovaním firemného vzdelávania. Môžeme sa stretnúť aj s vašimi zamestnancami. Podľa týchto informácií vám prispôsobíme obsah a trvanie kurzu. Spoločne doladíme detaily a spustíme výučbu.

Ako nastavíte procesy vo firemnej výučbe?

Pri tvorbe výučbového plánu spolupracujeme s vaším HR oddelením. Navrhneme možnosti, ktoré zafungujú vo vašej firme. Po spustení výučby testujeme jej efektivitu.

Ako meriate úspech a pokrok jednotlivých študentov?

Progres študentov meriame pravidelným testovaním ústnou aj písomnou formou. Používame štandardizované testovanie.

Kedy je vhodné navštevovať kurz obchodnej angličtiny?

Tento kurz využijú zamestnanci, ktorí komunikujú v angličtine pri výkone svojho povolania. Zlepšia sa v praktickom používaní obchodnej angličtiny, a to v konkrétnej profesijnej oblasti.

Ako sa jednodňové kurzy líšia od pravidelnej výučby?

Zamestnanci často nie sú dostatočne flexibilní, aby navštevovali individuálne jazykové kurzy. Vtedy je pre nich vhodný celodenný/poldenný workshop. Na jednodňovom kurze si vyskúšajú viaceré výučbové bloky. Oproti pravidelnej výučbe získajú viac nových znalostí za kratší čas.

Máme záujem o jednodňový workshop, ale chceme si vybrať vlastnú tému. Ako to prebieha?

Umožníme vám vzdelávať zamestnancov v ich profesijnej oblasti. Pripravíme osnovu vašej vlastnej témy a v spolupráci s vaším HR oddelením vypracujeme jednodňovú prednášku podľa vášho zadania.

Preklady, tlmočenie a reporting informácií

Ako vyhotovujete preklady?

Texty vždy zveríme prekladateľom, ktorí perfektne ovládajú cieľové jazyky prekladu, a zároveň pravidelne prekladajú daný odbor. Spolupracujeme s kvalitnými a overenými prekladateľmi.

Ako postupujete pri preklade webstránok do viacerých jazykov?

Prekladáme celé webové stránky aj s obchodnými podmienkami, produktovými etiketami, manuálmi, letákmi a podobným materiálom. Texty optimalizujeme pre vyhľadávače v cieľovom jazyku podľa analýzy kľúčových slov. Kladieme dôraz na zachovanie prirodzeného jazyka, nie na doslovný preklad.

Ako prebieha platba za preklady?

Vždy vám vystavíme individuálnu cenovú ponuku, ktorá čo najviac zodpovedá vašim požiadavkám. Do kontaktného formuláru môžete priložiť súbor s podkladmi. Keď sa dohodneme na spolupráci, vystavíme vám faktúru. Po jej úhrade začneme prekladať.

Kedy je vhodné, aby text skontroloval rodený hovorca?

Korektúru rodeným hovorcom odporúčame hlavne vtedy, keď preložené texty publikujete alebo verejne prezentujete. Budete mať istotu, že preklad je bezchybný do posledného detailu.

Ako si môžem objednať tlmočníka?

Vyplňte nezáväzný kontaktný formulár. Uveďte požadovaný jazyk tlmočníka a termín, v ktorom ho potrebujete. Zvyčajne sa vám ozveme do 30 minút a dohodneme sa na spolupráci.

Kde bežne tlmočíte?

Naši skúsení tlmočníci najčastejšie tlmočia na konferenciách, výstavách, seminároch, obchodných rokovaniach a podobných podujatiach. Splníme aj špecifické požiadavky na miesto tlmočenia.

Čo je to reporting informácií z webu?

Reporting informácií z webu je služba na mieru. Spracujeme informácie zo zahraničných zdrojov podľa vášho zadania. Vyberiete si jazyk, v ktorom vám ich dodáme. Pripravíme analýzu webového obsahu na vašu tému a vytvoríme stručný alebo rozsiahly report. Výsledky obsahovej analýzy vám doručíme v ucelenom dokumente. Reportovali sme už napríklad:

  • marketingový prieskum vybranej oblasti na zahraničnom trhu,
  • vývoj cenových indexov v danom sektore,
  • monitoring zadanej témy vo vybranom médiu a spravodajskom portáli,
  • získavanie obchodných kontaktov vo zvolenom segmente.