Kurz business angličtiny: Ako delíme zamestnancov do skupín?

Kurz business angličtiny pre firmy má niekoľko výhod. Jednou z nich je spôsob výučby, ktorý vychádza z efektívneho delenia pracovníkov do malých skupín.

 

Prečo je rozdelenie do skupín kľúčové?

  • každej skupine umožní napredovať plynule a prirodzene
  • lektor sa venuje všetkým študentom rovnomerne
  • celý kurz prebehne podľa vašich predstáv a požiadaviek

Pri tomto delení berieme do úvahy schopnosti a možnosti vašich zamestnancov. Podľa čoho vytvoríme jednotlivé skupiny?

 

1. Profesijná oblasť

Kurz business angličtiny zvýši odbornosť zamestnancov. Umožní im napredovať v profesijnej oblasti, v ktorej pôsobia. Alebo v takej, v ktorej sa chcú zlepšiť.

Konkrétna profesijná oblasť tu hrá veľmi dôležitú úlohu. Zamestnanci sa môžu sústrediť len na odbor, ktorý ich zaujíma. Zachovajú si viac motivácie a na výučbu budú chodiť pravidelne. Získajú vedomosti, ktoré potrebujú pri výkone svojho povolania. Prípadne ich využijú v budúcej kariére.

 

2. Dostupnosť a flexibilita

Určiť jednotný čas výučby viacerým zamestnancom je tvrdý oriešok. Záleží na ich flexibilite a dostupnosti. Výučbu treba zladiť s ich pracovnými povinnosťami, aby ste im nenarušili osvedčený denný rozvrh.

Dbáme na to, aby zamestnanci neboli počas kurzu napríklad na pracovnej ceste. Keď im vyhovieme časom výučby, jednak efektívne odvedú svoju prácu, a jednak sa budú tešiť na nové odborné poznatky.

 

3. Úroveň angličtiny

Každej skupine zamestnancov vytvoríme výučbový plán na mieru. Pri jeho tvorbe spolupracujeme s vaším HR oddelením. Výučbový plán závisí aj od úrovne angličtiny. Posudzujeme ju z dvoch hľadísk:

  • úroveň, na ktorej sa pracovníci nachádzajú,
  • úroveň, na ktorú sa chcú dostať.

Keď je skupina zhruba na rovnakej úrovni, lektor sa môže rovnomerne venovať všetkým jej členom. Nemusí podriadiť tempo výučby tým, ktorí zaostávajú.

 

4. Trvanie kurzu

Niektorým zamestnancom pomôže intenzívne jazykové vzdelávanie. Hodí sa vtedy, keď sa chcú zdokonaliť v jednej konkrétnej oblasti. Nepotrebujú sa venovať všetkým témam, ktoré zahŕňa business angličtina. Alebo na to nemajú čas.

 

Dlhodobý kurz vyhovuje pracovníkom, ktorí si chcú osvojiť čo najviac odborných znalostí. Preto je dôležité zoskupiť ich aj podľa tohto kritéria.

 

Prvým krokom k efektívnemu kurzu business angličtiny je vstupná konzultácia. Dohodnime si ju.

 

MÁM ZÁUJEM O VSTUPNÚ KONZULTÁCIU

Zdieľať na Facebook