Skupinový kurz angličtiny pre firmy a jeho 4 hlavné výhody

Skupinový kurz angličtiny vo firme znamená efektívne rozdelenie zamestnancov do malých skupín a vyučovanie jazyka tak, aby napredoval každý z nich. Pracovníci využijú angličtinu v bežnom živote aj v práci a pomôže im pri kariérnom postupe. S tým súvisí aj ich motivácia zotrvať vo vašej firme a pomôcť jej k lepším výsledkom.

 

4 hlavné výhody skupinového kurzu angličtiny

Vyučovanie v malých skupinách zaistí, že lektor sa môže plnohodnotne venovať všetkým študentom a dozerať na ich pokrok. Efektivita takejto výučby je vyššia vďaka tomu, že delenie do skupín neprebieha náhodne, ale podľa jasne stanovených kritérií. Tie majú priniesť úžitok zamestnancom aj firme.

 

Na skupinovej hodine angličtiny pracovníci komunikujú medzi sebou. Okrem jazykového vzdelania tak majú aj možnosť stmeliť kolektív a rozvíjať tímového ducha. Keď sa naučia spolupracovať a spoločne riešiť úlohy na jazykovom kurze, pôjde im to ľahšie aj pri práci.

 

Zamestnanci sa zlepšia vo všeobecnej aj biznis angličtine. Záleží aj na tom, čo viac potrebujú a využijú pri plnení pracovných úloh. Obsah kurzu vždy vyhovuje konkrétnym potrebám študentov.

Zo skupinovej výučby angličtiny bude profitovať vaša firma. Vyššie jazykové vzdelanie znamená vyššiu kvalifikáciu pracovníkov. Samotní zamestnanci si uvedomia, že táto kvalifikácia zvyšuje ich hodnotu na trhu práce. Je to pre nich dostatočný dôvod, aby ostali lojálni vašej spoločnosti.

 

Takto kurz prebieha vo Flagwork

Skupinový kurz angličtiny vo Flagwork prispôsobíme vašim požiadavkám. Základom spolupráce je vstupná konzultácia, na ktorej preberieme obsah a trvanie kurzu. Potom vám navrhneme ideálne riešenie. Komunikujeme s vaším HR oddelením a aktívne sa zapájame do konceptu firemného vzdelávania.

 

Či už si vyberiete dlhodobé, alebo intenzívne jazykové vzdelávanie, berieme do úvahy dostupnosť vašich pracovníkov. Koľko času trávia v office, koľko majú voľného pracovného času, alebo či chodia na zahraničné služobné cesty. Rozhodujúca je aj úroveň, na akej komunikujú po anglicky.

 

Podľa toho efektívne vytvoríme skupinky 2 až 4 zamestnancov. Každej skupine pripravíme výučbový plán na mieru. Pri jeho tvorbe zvažujeme flexibilitu, spomínané časové možnosti a iné špeciálne požiadavky. Vyučujeme podľa renomovaných zdrojov.

 

Zaujal vás skupinový kurz angličtiny? Vyžiadajte si vstupnú konzultáciu a povedzte nám viac o svojej predstave.

 

MÁM ZÁUJEM O VSTUPNÚ KONZULTÁCIU

Zdieľať na Facebook