Na individuálnom kurze angličtiny sa lektor venuje len vám

Pod pojmom kurz angličtiny si väčšinou predstavíte skupinku študentov, ktorí sedia v jazykovej triede. Pod dohľadom vyučujúceho postupne prechádzajú lekciu za lekciou, učia sa slovíčka a gramatiku, aby zlepšili svoje vedomosti.

 

Výučba angličtiny však nemusí byť len skupinová. Oveľa efektívnejšie je, keď prebieha individuálne.

 

V čom spočíva hlavná výhoda individuálneho kurzu angličtiny oproti skupinovým kurzom? Najväčší rozdiel je v prístupe lektora. Ten nemôže uprednostniť žiadneho žiaka v triede. Musí sa venovať všetkým rovnomerne.

 

A práve preto niektorým jednotlivcom skupinový kurz nesedí. Lektor vytvára výučbový plán tak, aby vyhovoval jazykovej úrovni celej skupiny. Ale čo ak má talentovaný študent väčšie ambície a mohol by napredovať rýchlejšie ako zvyšok triedy? A opačný pohľad: Dostane sa študentovi, ktorý zaostáva, zvýšená pozornosť lektora?

 

Tieto zásadné otázky smerujú k rovnakej odpovedi. Riešením je individuálny kurz angličtiny, ktorý prebieha formou jeden na jedného. Je to najúčinnejšia metóda, ako sa naučiť cudzí jazyk. Lektor sústredí svoju energiu na jedného žiaka a prispôsobí mu výučbu tak, aby robil stabilné pokroky.

 

Výučbový plán vychádza z potrieb a cieľov študenta

Čo lektor berie do úvahy, keď vytvára výučbový plán na mieru?

 

  • aktuálnu jazykovú úroveň študenta
  • jazykovú úroveň, na ktorú sa chce dostať
  • ako rýchlo sa potrebuje zlepšiť
  • či sa chce učiť všeobecnú alebo obchodnú angličtinu

 

V individuálnom výučbovom pláne lektor zohľadní jazykové schopnosti študenta, jeho časové možnosti a ciele: ako rýchlo sa chce a môže zlepšovať v angličtine. Dôležité je, aby žiak napredoval vlastným tempom. Ak by lektor príliš tlačil na pílu, bolo by to neefektívne.

 

V rámci výučbového plánu stanoví obsah aj predpokladané trvanie kurzu, ktoré má žiakovi zabezpečiť splnenie cieľov a progres. Upraví ho podľa vašich špecifických potrieb a požiadaviek. Flexibilita je ďalšou nespornou výhodou individuálnej prípravy.

 

Osobný prístup však nie je jediné, čo zvýhodňuje individuálne kurzy oproti skupinovým. Lektor vám venuje svoj čas, ale zároveň šetrí aj ten váš. Výučba prebieha vo vašich priestoroch, kde sa viete lepšie sústrediť a uvoľniť. Nemusíte nikam dochádzať.

 

Získajte rýchly prístup k najnovším článkom. Pridajte sa k nám na Facebooku.

 

facebook páči sa mi to

Zdieľať na Facebook